PRIME COMPUTERS
       ul. Kraszewskiego 15A
    50-229 Wroc³aw

tel      71 3293377
Fax    71 3293371
tel kom    602620486
tel kom    886609406
mail info@e-prime.pl

NIP 8991266044
REGON 930872119
Nr Konta: BZ WBK 61 1090 2402 0000 0006 1000 9702